Uitnodiging

 

 

Feestelijke afsluiting

Hierbij nodigen we jullie uit voor een feestelijke afsluiting van het korfbalseizoen. We willen het seizoen met iedereen (leden, vrijwilligers, ouders en sponsoren) afsluiten met de Schuttersbokaal, mixtoernooi en een barbecue op het sportveld van Sibrandabuorren.

De eigen bijdrage voor de barbecue is 5,-- per volwassene.

Van de jeugdleden vragen we dus geen eigen bijdrage.

 

We vragen je om voor 13 mei aan te geven of je mee

barbecuet. Dan  kunnen we hier bij de inkopen rekening

mee houden.

Uitnodiging :

Wat:           feestelijke afsluiting van het seizoen met Schuttersbokaal en BBQ

Wanneer: zaterdag 16 mei vanaf 16:00 uur

Waar:         Sportveld te Sibrandabuorren

Opgave:     aanmelden voor de BBQ voor 13 mei bij

                   Jan de Groot, jtdegroot@hetnet.nl of 521185

                   Tineke Pijnacker, tineke.pijnacker@chello.nl of 06-49788961